21.11.2014 02:12

Piráti uspěli se stížností na senátní volby u Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud částečně vyhověl návrhu České pirátské strany a vyslovil neplatnost hlasování v říjnových senátních volbách ve čtyřech volebních okrscích ve městě Opočně a v městysi Doudleby nad Orlicí, jež se nacházejí v senátním volebním obvodu č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Navzdory tomu však současně vyslovil, že JUDr. Miroslav Antl byl za tento obvod řádně zvolen senátorem a že se hlasování v inkriminovaných okrscích nebude opakovat.

Česká pirátská strana, jež v daném obvodu postavila kandidáta do senátních voleb, namítala, že jejím delegátům byla odepřena účast v okrskových volebních komisích v uvedených obcích jen proto, že do zastupitelstev těchto obcí v souběžně konaných komunálních volbách nekandidovala; zákon o volbách do zastupitelstev obcí (č. 491/2001 Sb.) totiž v § 70 stanovil, že při souběhu voleb komunálních a senátních se okrskové volební komise tvoří podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a nikoli podle zákona o volbách do Parlamentu. Starostové uvedených obcí se přitom opírali o stanovisko Ministerstva vnitra. Starostové jiných obcí se však uvedeným stanoviskem neřídili a účast delegátům Pirátů v okrskových volebních komisích bez problémů umožnili.

Nejvyšší správní soud označil výklad Ministerstva vnitra, resp. Státní volební komise, který převzali starostové v uvedených obcích, za rozporný s čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož musí výklad a používání právních předpisů „umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil“. Podle § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu má přitom každý kandidující politický subjekt právo delegovat své členy či sympatizanty do okrskových volebních komisí. Proto měl být zvolen takový výklad, který by realizaci tohoto práva umožňoval.

„Volební judikatura do značné míry spočívá na tom, že právě v okrskových volebních komisích, pluralitně složených z delegátů kandidujících politických subjektů, spočívá vestavěná pojistka kontroly férovosti průběhu voleb a sčítání hlasů. Je proto velmi důležité, aby žádné z politických stran, které se účastní volební soutěže, nebylo formalisticky odpíráno právo dohlížet prostřednictvím svých delegátů na řádný průběh voleb a zjišťování jejích výsledků. Politické strany se tak hlídají navzájem, což je nejúčinnější prostředek proti zkreslování volebních výsledků“, zdůraznil soudce zpravodaj v dané věci Tomáš Langášek.

Volební senát právě v odepření účasti delegátů Pirátů v okrskových volebních komisích, které tak byly nesprávně obsazeny, shledal závažnou volební vadu, pro kterou výsledky hlasování v inkriminovaných volebních okrscích označil za neplatné. Celkových výsledků voleb v daném volebním okrsku se to však nijak výrazně nedotklo, zamítl proto návrh na vyslovení neplatnosti volby JUDr. Miroslava Antla senátorem, který s přehledem zvítězil v prvním i druhém kole senátních voleb.

Informace k usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2014, sp.zn. Vol 23/2014.

zdroj: tisková zpráva NSS ze dne 20.11.2014

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství