24.03.2014 18:45

Mám nárok na invalidní důchod?

Nárok na důchod je v každé zemi dán přesnými pravidly sociálního zabezpečení, která jsou upravena v dané legislativě konkrétního státu. Do úpravy důchodů promlouvá také naše členství v Evropské unii, která má sjednocené pravidla pro vyplácení důchodů, podle vaší země pobytu. Jak je to ovšem s invalidním důchodem?

Invalidní důchod se vyplácí na základě poklesu pracovní schopnosti na základě zdravotních důvodů. Úprava přiznání výše invalidního důchodu prošla v posledních letech významnou změnou, kdy se měnila dosavadní právní úprava a část invalidů tak přišla o část invalidního důchodu, aniž by se změnila jejich zdravotní situace. Stát se za pravicové vlády prostě rozhodl, že sníží výplaty na invalidní důchody a upravil pravidla, podle kterých se důchod vypočítává.

Jaká je situace o kolo nároku na invalidní důchod dnes? Pro získání nároku na invalidní důchod musíte splňovat zákonné podmínky. Nestačí tedy pouze váš subjektivní pocit, či názor vašeho obvodního lékaře, že je vaše zdravotní omezení natolik závažné, že vám vznikána invalidní důchod nárok. Základními zákonnými podmínkami pro přiznání invalidního důchodu je posouzení zdravotního stavu místně příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení, přesněji její komisí a přiznání invalitidy prvního, druhého, nebo třetího stupně. Druhou nezbytnou podmínkou pro získání invalidního důchodu je  splnění minimální doby platby sociálního pojištění, která je odstupňována podle věku žadatele o invalidní důchod. 

Invalidní důchod

Pokud některou z výše uvedených podmínek nesplníte, nárok na invalidní důchod vám nevznikne. Je tedy dobré předem vědět, že nárok vzniká až po přiznání některého ze tří stupňů invalidity a také je třeba splnit minimální dobu sociálního pojištění. Výhodou u povinnosti minimální doby sociálního pojištění je fakt, že je lze zpětně doplatit. Se zdravotním osudkem to tak snadné není a musíte navíc ještě absolvovat posouzení posudkovým lékařem OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení.

Jaké jsou možnosti, pokud vám nebude invalidní důchod přiznán, anebo vám bude přiznán ve výši, které je podle vás neodpovídající? První možností, kterou máte po rozhodnutí OSSZ je možnost podání odvolání, kdy odvolací orgán přezkoumá rozhodnutí OSSZ. Následně máte možnost se bezplatně obrátit k se žalobou k soudu. V každém případě je potřeba si hlídat lhůta pro podání odvolání i následné žaloby. Není úplně vyloučené, že s odvoláním nebo žalobou můžete uspět, OSSZ spadají přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a tak jejich rozhodování velmi často podléhá aktuální politice ministerstva. Jednoduše: pokud má ministerstvo nařízeno šetřit, postupují tak i místní OSSZ. Pokud si nejste jistí, zda máte nárok na přiznání invalidního důchodu, může vám napovědět kalkulačka invalidního důchodu.

Důležité je v každém případě vědět, jaké práva máte a že nejde o pouhé subjektivní rozhodnutí lékaře, či komise, ale o obdobu správního řízení, ve kterém platí standardní procesní pravidla správního práva.

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství